Adresse og telefonliste

Adresse og telefonliste FIF 2012-2014

Verv Navn

E-mail

Mobil Arbeid Arb.sted
Leder Asle Aase asleaase67@gmail.com 976 95 268 23061582 Telemark fengsel
Nestleder Randi M Olsbu rmo13_1@hotmail.com 92223213 Arendal
Kasserer Rudi Fremstad rudi.fremstad@kriminalomsorg.no 99513550  69214642 Halden fengsel
Sekretær Macarena Reyes macarena.reyes@live.com 980 03 993 73826000 Trondheim fengsel
Styremedlem Tom H Andersen niander@online.no 938 65 609 69155033 Sarpsborg fengsel
Styremedlem Kjetil Kristiansen kjetil5858@gmail.com 93698798 63927434 Ullersmo fengsel
Styremedlem Wenche Schønberg wencheschonberg@yahoo.com 930 51 252 32113400 Telemark fengsel, Skien
Varamedlem
Kontrollkomite Unn Høgli
Geir Ivar Sæthren
Christer Andersen
unn-ho@online.no 977 34 270 63927403 Ullersmo fengsel
Ringerike fengsel
Bastøy fengsel
Revisorer Ann-Mari Skuterud ann-mari.skuterud@kriminalomsorg.no Reg.adm.sør
Lise Lilleby Halden fengsel
Verv Navn Mail Telefon nummer Arbeidssted
Sportslig Utvalg
Fotball damer
Eirik FuruRandi M. Olsbu eirikfuru@hotmail.com
rmo13_1@hotmail.com

 

92223213

Telemark fengsel, avd. Skien Arendal fengsel
Sportslig utvalg
Fotball herrer
Anders Roodla
Kjetil Kristiansen
roodland@gmail.com
kjetil5858@gmail.com
93041 141/
67161000
93698798/63927434
Ila fengsel
Ullersmo fengsel
Sportslig utvalg
Håndball damer
Erik Holmér
Line Sandik
SVF fengsel
Halden fengsel
Sportslig utvalg
Håndball herrer
Tom Herman Andersen
Toril Pettersen
niander@online.no
toril_anette@hotmail
93865609/69155033
93037772/33071800
Sarpsborg fengsel
N. Vestfold, Horten avd.
Materialforvalter Egil Martin Gulla e-mar-gu@online.no 413 11 703 Pensjonist
”Alt mulig mann” Johnny Olafsen johnny.olafsen@sf-nett.no 916 48 418 Pensjonist

FIF arrangerer i samarbeid med lokale arrangører i kriminalomsorgen, norske
mesterskap
for ansatte i kriminalomsorgen i Bowling, fotball, golf, håndball
og innebandy

FIF deltar også i nordiske mesterskap i håndball og fotball.

Hvert andre år avholder FIF idrettsting der det velges styre for neste periode.
Det er på idrettstinget det kan gjøres endringer i vedtekter. Idrettstinget
behandler også handlingsplan for neste periode, og innkomne saker fra de lokale
bedriftsidrettslagene i kriminalomsorgen. Det er også på idrettstinget det velges
arrangørerer av de norske mesterskapene i den kommende tingperioden. Det er
representanter fra idrettslagene og arbeidplasser i kriminalomsorgen uten
idrettslag som utgjør deltakerne på idrettstinget.

Foruten å arragere mesterskap er FIF opptatt av å motivere alle ansatte i
kriminalomsorgen til å drive mosjon. En av tiltakene innenfor dette området er
den interne
Trim og trivselsaksjonen i kriminalomsorgen som FIF arrangerer årlig.

FIF har følgende æresmedlemmer

Jørn Jorde, Horten Utnevnt 1997
Nils Tvedt, Randaberg Utnevnt 1997
Johan Kampenhøy, Hamar Utnevnt 1999
Trond Sørensen, Skoppum Utnevnt 2001
Johnny Olafsen, Sem Utnevnt 2007