Resultater fra tidligere aksjoner

Trim og trivsels-aksjonen 2013

FIF innførte Trim og trivsels-aksjonen i 2013 for å inkludere flere som driver med fysisk aktivitet enn de som går, sykler eller løper til jobb (tidligere «Sykle til jobben-aksjonen»). Kriteriet for å kunne delta i tillegg til nevnte var minimum 30 minutters generell fysisk aktivitet pr. dag.

Det var 436 registrerte deltagere og det er en økning fra 2012. Totalt 37 enheter har deltatt, og 201 deltagere deltok 40 ganger eller mer.
Dessverre var det flere av de store enhetene som hadde glemt å sende inn oversikten. Vi har et mål om å nå 500 registrerte deltagere, og med årets økning håper vi å nå dette antallet i 2014.

Styret foretok trekning av vinnere av gavekort på 1000,- og 5000,- under FIFs styremøte i forbindelse med fotball-NM.

ÅRETS VINNERE:

Gavekort 1000,-

– Wenche Schønberg (Skien)
– Trond Torsen (Skien)
– Roar Jensen (Skien)
– Kåre Skovli (Ullersmo)
– Ingar Skorstad (Halden)
– Cecilie Eliasen (Ravneberget)
– Christoffer Forsberg (aspirant KRUS)
– Marte kahn (Ullersmo)
– Anders Holthe (Bredtveit)
– Sylvia Barman Jenssen (Avd. Evje)
– Anette Davidsen (Avd. Evje)
– Anders Trøen Hansen (Stavanger)
– Solveig Tennen (Bastøy)
– Tor Bråten (Bastøy)
– Eirik Jacobsen (Trondheim)
– Marie Hortmann (Vadsø)
– Solfrid Ravlo (Sør-Trøndelag friomsorgskontor)
– Gry Helen Nesse (Vik)

Gavekort 5000,-
Henrik Hagerup Jenssen (Hustad)
Sissel Bekkeheien (Stavanger)

FIF gratulerer alle vinnerne og håper på enda bedre oppslutning i 2014!

 

Sykle til jobben-aksjonen 2012

I år var det totalt 353 deltagere, men det var endel strykninger på grunn av uleselig hånskrift og kun fornavn.
De harde faktaene:
26 fengsler registrert og  9 friomsorgs kontor
2 x KITT , KRUS og 2 regionkontorer

155 hadde deltatt over 20 ganger

Følgende vant gavekort på kr.1000,-.

Region øst:
Cathrine Moldestad, Oslo fengsel
Anne Cathrin Taule, Akershus friomsorg, Ski und.kontor
Tor Tagesen, Oslo fengsel , avd.B

Region Nord
Knut Roar Grande, Verdal
Christine Okan, Tr.heim fengsel
Henrik Bahr, Tromsø fengsel

Region sørvest
Runar Havold, Arendal fengsel
Morten Kvia, Åna fengsel
Eivind Hallander, Sandeid

Region nordøst
Endre Pedersen, region nordøst
Siv Gjellnes, KRUS ansatte
Dag Sandham, KRUS ansatte

Region sør
Ole Bollingsberg, Søndre Vestfol fengsel, Sandefjord avdeling
Karianne Ljøterud, Telemark friomsorg, Notodden und.kontor
Lars Atle Larsen, KITT horten

Region vest
Yvonne Siegersma , Vik fengsel
Sven Vinje, Ålesund fengsel
Terje Solberg, Vik fengsel

Gavekort på kr.10.000, med over 20 dager deltagelse Olav Thune jr. Vik fengsel

FIF gratulerer alle vinnerne og håper på over 500 deltagere i 2013!
Gavekortene sendes i posten!

Sykle til jobben 2011

Vinnerne er trukket ut!Region øst:

Ida Wangen – Bredtvedt fengsel
Sølvi Ellingsen – Ravneberget
Solveig Ravneberget – Indre Østfold fengsel
Region sør:
Alf Håvard Nilsen – Nordre Vestfold Horten avdeling
Jofrid Herstad – Telemark fengsel Skien avdeling
Astrid Verdal – KITT
Region sørvest:
Ole Geir Just – Arendal fengsel
Andreas Frønsdal – Haugesund fengsel
Bjørnar Furumo – Haugesund fengsel
Region nordøst;
Helge Corneliussen – Ila fengsel
Tom Roar Berntsen – Ullersmo fengsel
Line Bolstadbråten – Ila fengsel
Region vest;
Tore Klanderud – Bergen fengsel
Olav Thune – Vik fengsel
Frode Eikeland – Bergen fengsel
Region nord;
Erik Skurdal – Tromsø fengsel
Marit Soligård – Trondheim fengsel, avdeling Leira
Kjell Olsen – Trondheim fengsel, avdeling Kongensgate

 

353 ansatte syklet til jobben i 2009
I 2009 deltok 36 anstalter og friomsorgskontor med totalt 353 deltakere i FIFs egen sykle til jobben- aksjon. – Vi er svært fornøyde med årets oppslutning om aksjonen, sier forbundsleder i FIF, Asle Aase. Hovedpremien på 5000,- kroner ble vunnet av Kjell Fletø fra Bastøy fengsel. Styret i FIF har også trukket ut vinnere av 12 gavekort på 500,-kr.

Vinnerne av gavekort ble
Helge Hansen  – Region Nord (regionskontoret)
Lars Jensen- Trondheim fengsel
Kirsten Gravdal – Ullersmo fengsel
Ola Udengen – Kroksrud fengsel
Hege Skistad – Buskerud friomsorgskontor
Hans Martin Nilsen – Ringerike fengsel
Stian Lund – Stavanger fengsel
Frode Strøm – Haugesund fengsel
Gjørund Berge – Lyderhorn overgangsbolig
Svein Idar Dale – Bergen fengsel, avdeling Osterøy
Bjørn Berger – Indre Østfold fengsel
Freddy Bjørndal – Oslo fengsel
Vinnerne blir kontaktet av Øystein Olsen i FIF.

mette_lite_Foto_Robert_D.jpg

 

Noen gjør mer ut av å sykle til jobben enn andre. Mette Grini fra Ila, deltok i sommer
i Styrkeprøven, og syklet Lillehammer – Oslo. I 2010 planlegger hun å sykle helt fra
Trondheim. (Foto: Robert Demèny)

Sykle til jobben 2008

Hovedpremien, en Umbro treningsdress fra FIFs egen trekning i 2008, ble vunnet av :
Skien fengsel:
Morten Aasland

Gavekort på 500,-kroner fra FIFs egen trekning i 2008, ble vunnet av:
Region Nord
Ved Kif Bodø:
Tonje Wiersdalen
Karin Gjelseth

Region Nordøst
Ved Ila fengsel:
Kjell Selvik
Solveig Larsen

Region Øst
Ved Sarpsborg fengsel:
Monika Johansen
Lauritz Skjæveland

Region Sør
Ved Skien fengsel:
Jane Borhaug
Karl Gunnar Halle

Sem fengsel:
Ian Skorge johannessen
Ole Jacob Røed

 

Vi delte ut følgende premier i 2007