Betaling av kontingent til FIF

cropped-cropped-DSC00497.jpg

Det ble vedtatt på FIF`s idrettsting i 2007 at alle bedriftidrettslag og enheter i kriminalomsorgen skal innbetale kontingent. Dette gjelder alle som deltar i aktiviteter i FIF`s regi.

Det er et mål, til enhver tid å ha oppdatert liste over idrettslagene samt kontaktpersonene for disse.
For å nå målet pålegges lagene å sende inn informasjon om idrettslaget snarest mulig.

Kun de lag som har betalt sin kontingent kan delta på aktiviteter i FIF`s regi

Utdrag fra FIF`s vedtekter:

§7 Kontingent
Alle som deltar på idrettsaktiviteter i regi av FIF må ha innbetalt kontingent til FIF

Det operes med følgende kontingentalternativer:
-Lagskontingent for for organiserte idrettslag tilsluttet FIF
-Individuell kontingent for deltagere fra enheter i kriminalomsorgen uten idrettslag.
Forbundstinget vedtar nærmere retningslinjer om kontingent og kontingentens størrelse.

Satser for Kontingent:

3-50 medlemmer kr 200
51-100 medlemmer kr 400
101-200 medlemmer kr 600
201-300 medlemmer kr 700

Mail om betalt kontingent, sendes FIF ved Iren.Hasfjord@kriminalomsorg.no
Konto for årlig kontingentinnbetaling til FIF er: 9235 10 63612