Line Sandik og Erik Holmêr er oppnevnt som sportslig utvalg for håndball damer.

FIF har oppnevnt Line Sandik fra Halden fengsel og Erik Holmèr til sporstlige utvalg for håndballdamene. Oppnevningen gjelder frem til 2018.

Neste nordiske mesterskap skal avholdes i Norge i 2016. Tid og sted er ikke fastsatt.

Nordisk håndball 2012
Nordiske mestere i Finland 2013.