FIFs aktivitetskalender 2016

Årets aktiviteter er fastsatt!

FIF oppfordrer alle som skal delta på aktivitetene å varsle arbeidsgiver så tidlig som mulig.

Fotball

 

 

 

 

 

6.januar                    STYREMØTE 1                              Oslo

11.februar                  STYREMØTE 2                              Fredrikstad

12.-13 februar           NM INNEBANDY                        Halden fengsel

15.april                      STYREMØTE 3                              Oslo

15-16 april                 NM HÅNDBALL                            Ullersmo fengsel

19-22 mai                  NORDISK HÅNDBALL               Fredrikstad

8 september              NM GOLF                                        Bergen fengsel

8.september              STYREMØTE 4                              Bergen

8.september              FORBUNDSTING                          Bergen

9-10 september         NM FOTBALL                                Bergen fengsel

11.-12.november       NM BOWLING                               Tromsø fengsel

1 mai – 1 september TRIM OG TRIVSEL AKSJON