FIFs forbundsting 11.9.2014

fif_logo

FIF avholdt forbundsting 11.9.2014.

Det ble en bra dag med gjennomgang av de ordinære tingsakene. Hovedvernombudet avr tilstede og hadde et foredrag om viktigheten av å tenke holde seg i form.

HR direktør Susanne Nor hilste fra KDI og ønsket veldig gjerne at KDI ble godt involvert og informert om FIFs aktivitet.

På valgsiden ble det en endring i styresammensetningen.

Det nye styret er ; Asle Aase, leder, Randi M Olsbu, nestleder, macarena reyes, sekretær, Roy Augustson, kasserer, Wenche Schønberg, styremedlem, Kjetil Kristiansen, styremedlem, Tom Herman Andersen, styremedlem og Rudi Fremstad, varamedlem, men med fulle møterettigheter.

Referatet fra forbundstinget vil bli sendt ut til alle idrettslageene, KDI og enheter uten idrettslag.