FIFs forbundsting avholdes i Bergen 8. september 2016

fif_logoFIF avholder forbundsting annethvert år og forbundsstyret har besluttet å legge tinget til Bergen ifm NM i fotball.

Forbundstinget starter opp fra kl.1600 og avsluttes med middag ca kl.2000.

Alle idrettslag har rett til å delta samt registrerte kontaktpersoner ved enheter uten idrettslag.

FIF har sendt ut innkalling med foreløpig dagsorden. Frist for å sende inn forslag er satt til 8.juni.

8.juni er også fristen for å søke om å bli NM arrangører i 2019 og 2020.

Se vedtektene for prosess og regler for deltagelse.

Innkalling forbundsting 2016

Hovedreferat FIFs forbundsting 11.9.2014