FIFs innsatspris 2015

Fengsel og Friomsorgens idrettsforbund (FIF) ber med dette om forslag på personer/lag som har gjort seg fortjent til FIFs innsatspris 2015.

I henhold til vedtektenes § 17 kan forslag fremsettes av enkeltpersoner, idrettslag og av FIFs styre

Begrunnet forslag sendes til FIFs sekretær Macarena Bye Reyes på epost macarena.reyes@live.com

Trond Rønning ble kåret til turneringens beste mannlige utespiller.

FIFs innsatspris 2014, Trond Rønning, Ila fengsel BIL.

Frist for forslag settes til 14.mars 2016