FIFs Trim og trivsels-aksjon 2014

Alle ansatte som sykler, løper eller går til jobben, eller som driver med minst 30 minutters generell fysisk aktivitet (går, jogger, svømmer m.m.) om dagen, kan delta i FIFs Trim og trivsels-aksjon i perioden 1. mai til 1. september 2014. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg med navn og antall aktivitetsdager på Trim og trivsels-plakaten ved din enhet. Hvis ikke enheten din har mottatt plakaten pr. post, så er det mulig å skrive den ut via pdf. og henge den opp på jobben!

Kravet for å registrere seg er som sagt minimum 30 minutters aktivitet pr. dag. De som har 40 eller flere registrerte aktivitetsdager i perioden mai til september er med i trekningen av to gavekort à 5000 kroner. Alle som har registrert seg er med i trekningen av 18 gavekort à 1000 kroner. Gavekortene kan brukes på G-Sport.

Skriv opp fullt navn og bruk blokkbokstaver. En forutsetning for å delta i trekningen av gavekort er at vi kan tyde navnet på de som har deltatt. FIF har en målsetning om at minst 500 ansatte deltar i aksjonen, og oppfordrer alle idrettslag og enheter til å få med sine ansatte i årets Trim og trivsels-aksjon!
Lykke til!

Trim og trivselsplakat 2014