Handlingsplan 2014 – 2016

MÅLSETTINGER FOR FENGSELS OG FRIOMSORGENS IDRETTSFORBUND

2014 – 2016

Innledning

FIFs visjon er ” En friskere arbeidsplass”

Fengsels og friomsorgens idrettsforbund formål er, gjennom våre organisasjonsledd og samarbeidspartnere, å aktivisere flest mulig arbeidstakere i kriminalomsorgen, lengst mulig, til organisert idrettslig aktivitet, virksomhet og samhold.

Alle enheter bør ha et idrettslag eller en fast kontaktperson med ansvar for å informere om FIFs aktiviteter.

Idrettslig aktivitet bør bedrives jevnt gjennom hele året og FIF ser på idrettslig aktivitet som et godt virkemiddel for å oppnå målet i visjonen om ”en friskere arbeidsplass”.

FIF kan ikke akseptere at enkelte enheter i kriminalomsorgen fraviker en meget innarbeidet tradisjon med å innvilge permisjon med lønn ved deltagelse i nasjonale mesterskap.

Arbeidsgiver må være sitt ansvar i henhold til arbeidsmiljøloven bevisst og legge til rette for fysisk aktivitet.

Det nordiske samarbeidet er viktig for FIF. I dag konkurreres det i grenene fotball og håndball og mesterskapene avvikles i hhv Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Det vil være et mål for FIF at idrettsorganisasjonene i de nordiske landene er premissleverandører for gode tiltak for å systematisk bedre de ansattes helse og arbeidsmiljø.

Arbeidsmål for perioden 2014-16

 • Gjennomføre de nasjonale mesterskapene som er fastsatt på FIF forbundsting.
 • Arrangere- og delta på nordiske mesterskap iflg fastsatt plan
 • Gjennomføre trim og trivsels aksjonene i perioden
 • Kartlegge omfanget av tjenestefri ved nasjonale mesterskap
 • Sikre permisjonsrettighetene ved deltagelse i nasjonale mesterskap
 • Oppfordre til å etablere idrettslag ved enheter som ikke har dette.
 • Arbeide for å få friomsorgen med på nasjonale mesterskap
 • Etablere møtearenaer med KDI
 • Synliggjøre viktigheten av idrett og mosjon i kriminalomsorgen
 • Utrede muligheten for etablering av «frisk kriminalomsorg» i
 •             kriminalomsorgen
 • Informere nye aspiranter om FIF
 • Informere enhetene om aktuelle saker fra FIF