Kontaktinformasjon FIF

FIFs forbundsstyre og anke- og kontrollnemnd blir valgt på idrettstinget hvert andre år.

Sportslig utvalg for landslagene i håndball og fotball blir utlyst hvert tredje år eller ved fratredelse i løpet av perioden.

Navneliste og kontaktinformasjon for styremedlemmer, sportslig utvalg og kontrollkomite i perioden oktober 2018 – 2020 finnes her:
FIF-kontaktliste