Arbeidsmål

Arbeidsmål vedtas på idrettstinget annet hvert år og er et overordnet styringsdokument for FIF i tingperioden.

Fengsel- og friomsorgens idrettsforbunds formål er gjennom våre organisasjonsledd og samarbeidspartnere å aktivisere flest mulig arbeidstakere i kriminalomsorgen. Dette for å bedre helsen, øke trivselen gjennom samhold, bedre arbeidsmiljøet, samt å fremme mosjonsaktiviteter og mosjonsidrett. FIFs formål er også å opprettholde det gode nordiske samarbeidet innen idretten i kriminalomsorgen. FIFs visjon er «En friskere arbeidsplass».

Arbeidsmål for inneværende tingperiode finnes her:

Arbeidsmål FIF 2018-2020