Medlemskontingent til FIF

Alle bedriftsidrettslag må betalke kontingent til FIF  jfr. vedtektene § 7.
Det er sendt ut faktura og med betalingsfrist 30.11.2014.

Det er fortsatt endel idrettslag som ikke har innbetalt kontingent og de vil bli purret opp medio jan/feb 2015.

Størrelsen på kontingenten er:

3 – 50 medlemmer:        kr. 200,-
51 – 100 medlemmer:    kr. 400,-
101 – 200 medlemmer:  kr. 600,-
201-300 medlemmer:    kr. 700,-

Beløp innbetales til FIF på kontonummer: 9235.10.63612.