Nordisk mesterskap i fotball 24.-28.juni 2015

Sverige er vertsskap for årets nordiske mesterskap i fotball og arrangementet er lagt til Helsingborg.

Norges landslag kommer til å reise med buss og det blir avreise fra KRUS onsdag 24.juni kl.1200.
Sportslig utvalg er i ferd med å kartlegge aktuelle spillere og endelig uttak er satt til 1.april.

Dersom det er spillere ute i kriminalomsorgen som sportslig utvalg burde vært kjent med så send epost til kjetil5858@gmail.com

 

Nordiske mestere fra Finland i 2011

Nordiske mestere fra Finland i 2011