Nordiske mesterskap

Norge deltar i nordiske mesterskap i fotball og håndball, hhv. annet hvert år. Mesterskapene går på rundgang mellom de nordiske landene og er en del av samarbeidet mellom de nordiske fengslenes idrettsforbund.

Sportslig utvalg i FIF tar ut landslagene etter uttak i de nasjonale mesterskapene i håndball (april/mai) og fotball (september).

Nordisk mesterskap i håndball arrangeres vanligvis i mai, og fotball vanligvis i juni.

Fremtidige mesterskap:

2019: fotball – arrangør Danmark

2020: håndball – arrangør Finland

2021: fotball – arrangør Norge

2022: håndball – arrangør Danmark

2023: fotball – arrangør Sverige

2024: håndball – arrangør Finland