Sjekkliste for nasjonale mesterskap i kriminalomsorgen

Arrangører av norgesmesterskap bes ta i bruk sjekklisten som et hjelpemiddel i planleggingen og gjennomføringen av de ulike mesterskap. Sjekklisten og hyppig kontakt med idrettsansvarlig i den enkelte gren skal sørge for at FIF oppnår en mest mulig ensartet gjennomføring av arrangementene.

Sjekklisten med kampreglement i hver gren finnes her.

Arrangøren skal i tillegg sende FIF en utfyllende rapport med sluttregnskap og resultatliste etter gjennomført arrangement. Skjemaet sendes FIF ved idrettsansvarlig i den enkelte gren pr. epost, og finnes her.