Sjekkliste nasjonale mesterskap

FIF har revidert tidligere NM-manual og viser til vår sjekkliste for gjennomføring av nasjonale mesterskap. Sjekklisten skal være til hjelp for arrangørene i planleggingen og gjennomføringen av nasjonale mesterskap. Tilknyttet sjekklisten finnes også tilbakemeldingsskjema som skal fylles ut av arrangør så raskt som mulig etter mesterskapet og oversendes styret i FIF. FIF ber alle fremtidige arrangører om å gjøre seg kjent med sjekklisten som finnes på vår nettside.

Sjekklisten finnes her: Sjekkliste for NM

Spørsmål knyttet til planlegging og gjennomføring av nasjonale mesterskap bes rettes til kontaktperson i FIF for den enkelte gren.