FIFs vedtekter og kampreglement

FIFs vedtekter blir revidert av FIFs idrettsting og gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under Fengsel- og friomsorgens idrettsforbund.

Vedtekter revidert 13.9.2018 finnes her: FIFs vedtekter

Kamp- og spillereglementet blir revidert av FIFs forbundsstyre og gjelder for all deltagelse i nasjonale mesterskap, både lag- og individuelle idretter.

Kamp- og spillereglement, sist revidert 08.10.2018, finnes her: Kamp- og spillereglement FIF

Forbundsstyret ber alle som deltar på nasjonale mesterskap om å sette seg inn i gjeldende vedtekter og kamp- og spillereglement.